23. – 24. október / Hotel Sitno, Vyhne

Bezpečnosť
strojov

[Kedy a Kde]

23. – 24. október 2023
Hotel Sitno, Vyhne

Bezpečnosť
strojov

[Kedy a Kde]

23. – 24. október 2023
Hotel Sitno, Vyhne

Bezpečnosť
strojov

[Kedy a Kde]

23. – 24. október 2023
Hotel Sitno, Vyhne

Nenechajte si ujsť prvý ročník Tech konferencie 2023 určenej pre výrobcov a prevádzkovateľov strojov. Cieľom konferencie je prezentácia súčasných ako aj blížiacich sa nových požiadaviek na bezpečnosť strojov. Odbornými príspevkami Vás prevedieme procesmi hlavných životných fáz strojov s prioritným zameraním na ich celkovú bezpečnosť.

Nové strojné nariadenie

Nové strojné nariadenie

Kybernetická bezpečnosť strojov

Kybernetická bezpečnosť strojov

Funkčná bezpečnosť

Funkčná bezpečnosť

Podstatná úprava strojov

Podstatná úprava strojov

Digitálne návody

Digitálne návody

Nenechajte si ujsť prvý ročník Tech konferencie 2023 určenej pre výrobcov a prevádzkovateľov strojov. Cieľom konferencie je prezentácia súčasných ako aj blížiacich sa nových požiadaviek na bezpečnosť strojov. Odbornými príspevkami Vás prevedieme procesmi hlavných životných fáz strojov s prioritným zameraním na ich celkovú bezpečnosť.

Nové strojné nariadenie

Kybernetická bezpečnosť strojov

Funkčná bezpečnosť

Podstatná úprava strojov

Digitálne návody

23. – 24. október / Hotel Sitno, Vyhne

23. – 24. október / Hotel Sitno, Vyhne

Vstupné:

399 €

399 €

399 €

za osobu / bez DPH

Účasť na 2-dňovej konferencii

Účasť na 2-dňovej konferencii

Vstup na večerný raut

Vstup na večerný raut

Konferenčný set

Konferenčný set

Strava počas konferencie

Strava počas konferencie

Občerstvenie (coffee break)

Občerstvenie (coffee break)

Ubytovanie

Ubytovanie

Vstup do hotelového wellness centra 4 Elements

Vstup do hotelového wellness centra 4 Elements

Účasť na 2-dňovej konferencii

Vstup na večerný raut

Konferenčný set

Strava počas konferencie

Občerstvenie (coffee break)

Ubytovanie

Vstup do hotelového wellness centra 4 Elements

Program

I. Deň

[23.10.2023]

[8:00 – 9:00]

Registrácia účastníkov

[8:00 – 9:00]

Registrácia účastníkov

[9:00 – 9:15]

Zahájenie konferencie

Michal Kucman – TECH-K s.r.o.

[9:00 – 9:15]

Zahájenie konferencie

Michal Kucman – TECH-K s.r.o.

[9:15 – 9:45]

Strojná smernica 2006/42/ES

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[9:15 – 9:45]

Strojná smernica 2006/42/ES

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[9:45-10:15]

Technická inšpekcia ako notifikovaná osoba

Ing. Matúš Pališin – Technická inšpekcia, a.s.

[9:45-10:15]

Technická inšpekcia ako notifikovaná osoba

Ing. Matúš Pališin – Technická inšpekcia, a.s.

[10:15-10:45]

Posúdenie rizík podľa EN ISO 12100

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[10:15-10:45]

Posúdenie rizík podľa EN ISO 12100

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[10:45 – 11:15]

Prestávka na kávu a networking

[10:45 – 11:15]

Prestávka na kávu a networking

[11:15 – 11:45]

Základná bezpečnosť robotického pracoviska začína s funkciou SafeMove

Tomáš Magula – ABB, s.r.o.

[11:15 – 11:45]

Základná bezpečnosť robotického pracoviska začína s funkciou SafeMove

Tomáš Magula – ABB, s.r.o.

[11:45 – 12:15]

Kolaboratívna robotika v praxi

Ing. Tomáš Gajdoš – ABB, s.r.o.

[11:45 – 12:15]

Kolaboratívna robotika v praxi

Ing. Tomáš Gajdoš – ABB, s.r.o.

[12:15 – 12:45]

Meranie limitných síl pri kolaboratívnej aplikácii s robotom

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[12:15 – 12:45]

Meranie limitných síl pri kolaboratívnej aplikácii s robotom

Filip Němeček – EUCHNER electric s.r.o.

[12:45 – 13:45]

Spoločný obed

[12:45 – 13:45]

Spoločný obed

[13:45 – 14:15]

Funkčná bezpečnosť

Ing. Róbert Paška – Technická inšpekcia, a.s.

[13:45 – 14:15]

Funkčná bezpečnosť

Ing. Róbert Paška – Technická inšpekcia, a.s.

[14:15 – 14:45]

Návody na použitie podľa EN ISO 20607

Ing. Jozef Krakovský, PhD. – TECH-K s.r.o.

[14:15 – 14:45]

Návody na použitie podľa EN ISO 20607

Ing. Jozef Krakovský, PhD. – TECH-K s.r.o.

[14:45 – 15:15]

Zákon o posudzovaní zhody a nové nariadenie (EÚ) o strojových zariadeniach

Ing. Monika Laurovičová, Mgr. Peter Sándor – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

[14:45 – 15:15]

Zákon o posudzovaní zhody a nové nariadenie (EÚ) o strojových zariadeniach

Ing. Monika Laurovičová, Mgr. Peter Sándor – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

[14:45 – 15:15]

Zákon o posudzovaní zhody a nové nariadenie (EÚ) o strojových zariadeniach

Ing. Monika Laurovičová, Mgr. Peter Sándor – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

[15:15 – 15:45]

Prestávka na kávu a networking

[15:15 – 15:45]

Prestávka na kávu a networking

[15:45 – 16:15]

Bezpečné prevádzkovanie a údržba strojov v spoločnosti Continental Matador Rubber

Ing. Peter Darvaši – Continental Matador Rubber, s.r.o.

[15:45 – 16:15]

Bezpečné prevádzkovanie a údržba strojov v spoločnosti Continental Matador Rubber

Ing. Peter Darvaši – Continental Matador Rubber, s.r.o.

[16:15 – 16:45]

Základy ESD ochrany vo výrobných linkách a strojoch

Ing. Michal Sahuľ, MBA – FORREST s. r. o.

[16:15 – 16:45]

Základy ESD ochrany vo výrobných linkách a strojoch

Ing. Michal Sahuľ, MBA – FORREST s. r. o.

[16:45 – 20:00]

Prestávka na ubytovanie, networking a večeru

[16:45 – 20:00]

Prestávka na ubytovanie, networking a večeru

[20:00 – 00:00]

Večerný program

Degustácia vína, degustácia piva, Michael Szatmary - Stand Up Comedy, hudobný hosť

[20:00 – 00:00]

Večerný program

Degustácia vína, degustácia piva, Michael Szatmary - Stand Up Comedy, hudobný hosť

[20:00 – 00:00]

Večerný program

Degustácia vína, degustácia piva, Michael Szatmary - Stand Up Comedy, hudobný hosť

II. Deň

[24.10.2023]

[8:30 – 9:00]

Elektrické revízie strojných zariadení

Ing. Michal Sahuľ, MBA – FORREST s. r. o.

[8:30 – 9:00]

Elektrické revízie strojných zariadení

Ing. Michal Sahuľ, MBA – FORREST s. r. o.

[9:00 – 9:30]

Kybernetická bezpečnosť strojov

Ľubomír Kopáček – TÜV SÜD Slovakia s.r.o. / iseco s. r. o.

[9:00 – 9:30]

Kybernetická bezpečnosť strojov

Ľubomír Kopáček – TÜV SÜD Slovakia s.r.o. / iseco s. r. o.

[9:30 – 10:00]

Podstatná úprava na strojoch

Ing. Jozef Krakovský, PhD. – TECH-K s.r.o.

[9:30 – 10:00]

Podstatná úprava na strojoch

Ing. Jozef Krakovský, PhD. – TECH-K s.r.o.

[10:00 – 10:30]

Prestávka na kávu a networking

[10:00 – 10:30]

Prestávka na kávu a networking

[10:30 – 12:00]

Panelová diskusia s prednášajúcimi

[10:30 – 12:00]

Panelová diskusia s prednášajúcimi

[12:00 – 13:00]

Spoločný obed

[12:00 – 13:00]

Spoločný obed

Speakri

 • [01.]

  Michal Kucman

  CEO & Founder TECH-K

  Zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na legalizáciu a certifikáciu strojov. Už 14 rokov sa venuje písaniu návodov na použitie k strojom a vypracováva posúdenia rizík.

 • [02.]

  Filip Němeček

  Konzultant v oblasti bezpečnosti strojných zariadení

  Člen TNK 153 – Bezpečnosť strojových zariadení. Nezávislý expert TK k strojnej smernici pri ÚNMZ ČR. Revízny technik elektrických zariadení v rozsahu E2A.

 • [03.]

  Ing. Matúš Pališin

  Inšpektor strojových zariadení

 • [04.]

  Tomáš Magula

  Sales support department manager

 • [05.]

  Ing. Tomáš Gajdoš

  Sales Manager & Collaborative Robot Champion

 • [06.]

  Ing. Róbert Paška

  Ústredný inšpektor strojových zariadení

  Ústredný inšpektor pre strojové zariadenia na Technickej inšpekcii. Je aktívnym členom rôznych pracovných skupín a komisií národných a medzinárodných organizácií.

 • [07.]

  Ing. Jozef Krakovský, PhD.

  Safety Machinery Expert

  Má dlhoročné skúsenosti ako inšpektor strojových zariadení. Momentálne sa venuje posúdeniam rizík strojov a školeniam v oblasti bezpečnosti strojov.

 • [08.]

  Ing. Monika Laurovičová

  Riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí

  Spolupodieľa sa na tvorbe štátnej politiky v oblasti posudzovania zhody a akreditácie a koordinuje medzinárodné aktivity úradu.

 • [09.]

  Mgr. Peter Sándor

  Špecialista v oblasti skúšobníctva

  Pracuje na ÚNMS SR ako špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody a podieľa sa na príprave podkladov k pripravovaným európskym predpisom.

 • [10.]

  Ing. Peter Darvaši

  Maintenance Manager

  Vedúci odboru Údržba PLT v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

 • [11.]

  Ing. Michal Sahuľ, MBA

  CEO & Technical Manager

  Ako audítor a lektor pôsobí v oblastiach ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a ESD ochrany. Je členom prezídia SEZ – Komory elektrotechnikov Slovenska.

 • [12.]

  Ľubomír Kopáček

  Freelance Cyber Security Consultant • Cyber Security Auditor

  Je expert na informačnú bezpečnosť a má bohaté znalosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, zavádzania systémov informačnej bezpečnosti a systémovej architektúry v oblasti automotive.

 • [01.]

  Michal Kucman

  CEO & Founder TECH-K

  Zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na legalizáciu a certifikáciu strojov. Už 14 rokov sa venuje písaniu návodov na použitie k strojom a vypracováva posúdenia rizík.

 • [02.]

  Filip Němeček

  Konzultant v oblasti bezpečnosti strojných zariadení

  Člen TNK 153 – Bezpečnosť strojových zariadení. Nezávislý expert TK k strojnej smernici pri ÚNMZ ČR. Revízny technik elektrických zariadení v rozsahu E2A.

 • [03.]

  Ing. Matúš Pališin

  Inšpektor strojových zariadení

 • [04.]

  Tomáš Magula

  Sales support department manager

 • [05.]

  Ing. Tomáš Gajdoš

  Sales Manager & Collaborative Robot Champion

 • [06.]

  Ing. Róbert Paška

  Ústredný inšpektor strojových zariadení

  Ústredný inšpektor pre strojové zariadenia na Technickej inšpekcii. Je aktívnym členom rôznych pracovných skupín a komisií národných a medzinárodných organizácií.

 • [07.]

  Ing. Jozef Krakovský, PhD.

  Safety Machinery Expert

  Má dlhoročné skúsenosti ako inšpektor strojových zariadení. Momentálne sa venuje posúdeniam rizík strojov a školeniam v oblasti bezpečnosti strojov.

 • [08.]

  Ing. Monika Laurovičová

  Riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí

  Spolupodieľa sa na tvorbe štátnej politiky v oblasti posudzovania zhody a akreditácie a koordinuje medzinárodné aktivity úradu.

 • [09.]

  Mgr. Peter Sándor

  Špecialista v oblasti skúšobníctva

  Pracuje na ÚNMS SR ako špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody a podieľa sa na príprave podkladov k pripravovaným európskym predpisom.

 • [10.]

  Ing. Peter Darvaši

  Maintenance Manager

  Vedúci odboru Údržba PLT v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

 • [11.]

  Ing. Michal Sahuľ, MBA

  CEO & Technical Manager

  Ako audítor a lektor pôsobí v oblastiach ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a ESD ochrany. Je členom prezídia SEZ – Komory elektrotechnikov Slovenska.

 • [12.]

  Ľubomír Kopáček

  Freelance Cyber Security Consultant • Cyber Security Auditor

  Je expert na informačnú bezpečnosť a má bohaté znalosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, zavádzania systémov informačnej bezpečnosti a systémovej architektúry v oblasti automotive.

 • [01.]

  Michal Kucman

  CEO & Founder TECH-K

  Zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na legalizáciu a certifikáciu strojov. Už 14 rokov sa venuje písaniu návodov na použitie k strojom a vypracováva posúdenia rizík.

 • [02.]

  Filip Němeček

  Konzultant v oblasti bezpečnosti strojných zariadení

  Člen TNK 153 – Bezpečnosť strojových zariadení. Nezávislý expert TK k strojnej smernici pri ÚNMZ ČR. Revízny technik elektrických zariadení v rozsahu E2A.

 • [03.]

  Ing. Matúš Pališin

  Inšpektor strojových zariadení

 • [04.]

  Tomáš Magula

  Sales support department manager

 • [05.]

  Ing. Tomáš Gajdoš

  Sales Manager & Collaborative Robot Champion

 • [06.]

  Ing. Róbert Paška

  Ústredný inšpektor strojových zariadení

  Ústredný inšpektor pre strojové zariadenia na Technickej inšpekcii. Je aktívnym členom rôznych pracovných skupín a komisií národných a medzinárodných organizácií.

 • [07.]

  Ing. Jozef Krakovský, PhD.

  Safety Machinery Expert

  Má dlhoročné skúsenosti ako inšpektor strojových zariadení. Momentálne sa venuje posúdeniam rizík strojov a školeniam v oblasti bezpečnosti strojov.

 • [08.]

  Ing. Monika Laurovičová

  Riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí

  Spolupodieľa sa na tvorbe štátnej politiky v oblasti posudzovania zhody a akreditácie a koordinuje medzinárodné aktivity úradu.

 • [09.]

  Mgr. Peter Sándor

  Špecialista v oblasti skúšobníctva

  Pracuje na ÚNMS SR ako špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody a podieľa sa na príprave podkladov k pripravovaným európskym predpisom.

 • [10.]

  Ing. Peter Darvaši

  Maintenance Manager

  Vedúci odboru Údržba PLT v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

 • [11.]

  Ing. Michal Sahuľ, MBA

  CEO & Technical Manager

  Ako audítor a lektor pôsobí v oblastiach ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a ESD ochrany. Je členom prezídia SEZ – Komory elektrotechnikov Slovenska.

 • [12.]

  Ľubomír Kopáček

  Freelance Cyber Security Consultant • Cyber Security Auditor

  Je expert na informačnú bezpečnosť a má bohaté znalosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, zavádzania systémov informačnej bezpečnosti a systémovej architektúry v oblasti automotive.

Podporili nás

Hlavní partneri

[01.]

Mediálni partneri

[02.]

Miesto konferencie

Miesto konferencie

[01.]

Hotel SITNO****
Vyhne č. 103
966 02 Vyhne

Usporiadateľ

[02.]

Registrácia

Každý záujemca o registráciu musí vyplniť registračný formulár jednotlivo. Všetkých registrovaných užívateľov, budeme osobitne kontaktovať za účelom platby.

Každý záujemca o registráciu musí vyplniť registračný formulár jednotlivo. Všetkých registrovaných užívateľov, budeme osobitne kontaktovať za účelom platby.

Neboli vyplnené všetky potrebné políčka.

2 dni

2 dni

2 dni

12 rečníkov