21. – 22. október / Hotel Sitno, Vyhne

Ročník 2023

Ročník 2023

Ročník 2023

23. – 24. október / Hotel Sitno, Vyhne

23. – 24. október / Hotel Sitno, Vyhne

Prvý ročník Tech konferencie určenej pre výrobcov a prevádzkovateľov strojov, priniesol prezentácie súčasných, ako aj blížiacich sa nových požiadaviek na bezpečnosť strojov. Speakri previedli návštevníkov odbornými príspevkami cez hlavné etapy životných fáz strojov, so zameraním na ich celkovú bezpečnosť. Počas konferencie zazneli prednášky od legislatívnych požiadaviek na bezpečnosť strojov, cez kybernetickú bezpečnosť, podstatnú úpravu strojov, až po samotnú prevádzku strojov. Priestor dostali aj prezentácie, výstavy, a samotné merania robotických a kolaboratívnych aplikácii. Prvým dňom konferencie nás sprevádzala ostrieľaná moderátorka Vera Wisterová. Súčasťou konferencie bol aj večerný program, ktorého hosťami bol komik Michael Szatmary s jeho Stand Up Comedy šou. Večerný program vyvrcholil koncertom charizmatickej speváčky Lenky Piešovej s jej kapelou.

Druhý ročník konferencie zameranej na bezpečnosť strojov sa uskutoční v termíne 21. – 22. októbra 2024 v hoteli Sitno, Vyhne.

Druhý ročník konferencie zameranej na bezpečnosť strojov sa uskutoční v termíne 21. – 22. októbra 2024 v hoteli Sitno, Vyhne.

Druhý ročník konferencie zameranej na bezpečnosť strojov sa uskutoční v termíne 21. – 22. októbra 2024 v hoteli Sitno, Vyhne.

Čo povedali návštevníci konferencie

[01.]

"Konferencia bola na vysokej odbornej úrovni s veľmi dobre zvolenými speakrami a profesionálnou moderátorkou Verou, ktorá tomu dodala uvoľnenú atmosféru, čo je na konferenciách podobného druhu neobvyklé, a teda veľmi pozitívne. Pri niektorých prednáškach boli použité aj praktické ukážky, čo je vždy oživujúce. Celá organizácia konferencie bola zvládnutá výborne, ochota organizátora a jeho osobná účasť bola zárukou, že všetko prebehlo hladko, v profesionálnom, ale zároveň v priateľskom duchu. Spoločenský program bol doteraz jeden z najlepších akých som sa mal tú česť zúčastniť. Veľké ďakujem a tešíme sa na ďalší ročník."

Ing. Ivan Habala

HS manager / BOZP manažér

[02.]

"Zaujímavé témy a špičkový odborníci. Som veľmi rád, že ste zorganizovali takýto seminár. Počet miest sa dokonca musel zdvojnásobovať, čo svedčí o tom, že táto téma je pre nás veľmi zaujímavá, dôležitá a žiadaná. A prakticky to tak aj bolo. Celé dva dni sa ľudia nepohli zo svojich miest a pozorne počúvali prednášajúcich. Či už to bol pán Němeček, pán Sahúľ, pán Krakovský, alebo iní prednášajúci. Som rád, že sa tejto oblasti „chytil“ mladý tím odborníkov, ktorí rozumejú normám, zákonom a legislatíve a bezpečnosť je pri nich na prvom mieste. Ako som hovoril aj kolegom, jednoducho špičkový seminár. Preto, ešte raz ďakujem a už teraz sa teším sa na druhý ročník."

Stanislav Kratoň

Revízny technik elektrických zariadení - VTZE

[03.]

"Prvá technická konferencia TECH-K svojím rozsahom a rozmanitosťou prednášok pokrýva požiadavky nás užívateľov STZ. V rámci Česko – Slovenského regiónu bola nasadená vysoká latka."

Matúš Košinár

Technical Manager / Technical Department

[04.]

"Som vďačná, že som mohla byť súčasťou tejto udalosti. Oceňujem excelentnú odbornosť a precíznu organizáciu počas priebehu konferencie. Každá prednáška bola nielen informatívna, ale aj nesmierne prínosná. Každý prednášajúci podal jasné a hlboké poznatky v oblasti svojej expertízy, čo lepšie pomohlo porozumieť dôležitým oblastiam. Teším sa na ďalšie stretnutie, kde bude možné opäť pokračovať vo výmene skúseností, poznatkov a nápadov."

Margaréta Blanárová

Maintenance process specialist

2 dni

2 dni

2 dni

12 rečníkov

12 rečníkov

12 rečníkov

Sprievodný program

Sprievodný program

Sprievodný program

#techk23

#techk23

#techk23